Foredrag
& workshop

Birgitte Dejgaard

Advokat (L)
Familieret

FOREDRAG OM SKILSMISSE

Det kan være om, hvordan børn reagerer på skilsmissen, hvad det er for nogle problemer, de tumler med og hvordan forældre og netværk kan støtte børnene bedst muligt.

Hvordan håndterer vi bedst muligt skilsmissen?

Foredragene kan sammensættes efter jeres særlige ønsker.

EMNER FOR ET FOREDRAG KUNNE VÆRE

 • Børn og skilsmisse
 • Er kernefamilien den rigtige løsning?
 • Vær de bedste forældre – også hver for sig!
 • Hvordan håndterer I jeres nye forældrerolle?

HVEM HJÆLPER BØRNENE – GENNEM SKILSMISSEN?

Skilsmissen trækker ringe i vandet.
Det er ikke kun skilsmissens umiddelbare aktører, der bliver berørt.
Ofte kommer bedsteforældre til at miste kontakten til børn, svigerbørn og ikke mindst børnebørn.
Det er trist og et stort tab for alle parter!

Vil du bedre kunne forstå hvad både forældre og børn går igennem i forbindelse med skilsmissen?
Vil du gøre dit til at bevare den gode kontakt med dem, du holder aller mest af, og som er fanget i sorg og krise efter en skilsmisse?

Vil du gerne kunne være den støtte, der er så hårdt brug for?

Børn fortjener bedre skilsmisser”. Et fantastisk foredrag med masser af brugbare praktiske værktøjer, som kan anvendes, når man møder børn og voksne, der er midt i en skilsmisse. Det var en fornøjelse at høre Birgitte øse af sin store viden – både praktisk og teoretisk – om hvordan børn reagerer på forældres skilsmisse, og hvilke processer der er i spil hos både børn og forældre. Birgitte Dejgaards foredrag om børn og skilsmisse bør være et must for alle, der har med børn og unge at gøre, og kan klart anbefales.

     – Rikke, Frejlev Kirkecenter

FORSKELLIGE FOREDRAG & WORKSHOPS

KURSUS FOR NYSKILTE

Er du nyskilt?

Vi mødes 3 tirsdage fra kl. 16-18 under hyggelige og afslappede former på Møldrupvej 2, 8220 Brabrand. 

Har du spørgsmål til forløbet, er du meget velkommen til at kontakte mig på bd@bdadvokater.dk 
eller 2889 4017. 

Møderne vil indeholde oplæg om de aspekter vedrørende det juridiske, økonomiske og børnene, der bliver påvirket af skilsmissen.

Pris for deltagelse i det samlede kursus er 2500 kr.

Klik på linket og læs mere om Kursus for nyskilte

FOLKESKOLER & PRIVATSKOLER

Skilsmissebørns indlæring i skolen

Hvert år oplever mere end 20.000 børn, i Danmark, at deres forældre skal skilles. Det betyder hvert 3. barn er skilsmissebarn.

Selvom det er mange er familiens brud ikke lettere at håndtere for det enkelte barn. Den sorg barnet oplever går ofte ud over skolegangen.

Forskning fra Rockwoolfonden viser, at skilsmissebørn generelt klarer sig dårligere i skolen og færre gennemfører en uddannelse.

Med viden om skilsmissens følgevirkninger og redskaber til at håndtere dem, kan du som lærer i grundskolen være den nøgleperson, der kan hjælpe børnene til at klare sigpå lige fod med andre børn.

Skræddersyet workshop

Worshoppet til skoler består af redskaber til at:

 • Håndtere børns reaktioner på skilsmissen og dermed begrænse den negative påvirkning af indlæring i skolen.
 • Møde og forstå forældre i konflikt.
 • Bidrage med vigtig viden til kommunen, Familiehuset og Familieretten – når barnet er blevet hovedperson i en sag om forældremyndighed, bopæl og samvær.

Booking

Jeg kan komme at holde et på din skole.
Prisen for en halv dag er 7.500 kr. + moms. 
Prisen for en hel dag er 12.000 kr. + moms.. 

Kontakt mig for nærmere aftale. 

Jeg kan tilpasse oplægget til jeres tidmæssige ramme og behov. 

BEDSTEFORÆLDRE KURSET

Børnenes Åndehul

Skilsmissen trækker ringe i vandet.
Vi hører jævnligt om det store skilsmisseantal, der nu har passeret de 50 %.
1/3 af danske børn har skilte forældre.
Skilsmissen medfører sorg og krise for alle implicerede.
Det er dog ikke kun forældre og børn, der bliver berørt af skilsmissen.
For hvad med dem, der står på sidelinjen?
Hvordan skal man agere, når ens voksne børn bliver skilt?
Hvordan kan man undgå at blive trukket med ind i de kampe, der udspiller sig mellem skilsmissen hovedaktører?
Selvfølgelig vil man støtte sit voksne barn, der er løbet ind i sit måske livs største sorg og krise. Et ”offer”, der har brug for at blive trøstet og forsikret om, at det selvfølgelig er den andens skyld, at det gik som det gjorde.
Men!!
Problemet er, at man med sin naturlige hjælpetrang kan komme til at bære ved til et bål, der brænder lystigt i forvejen, og holde gang i de i forvejen eskalerende konflikter.

En sorgproces

At blive skilt indebærer sorg og krise og at for at komme igennem det, gennemgår man en proces. En sorgbearbejdning, hvor man bevæger sig mellem de sorgfulde tab, forbundet med skilsmissen og de fremadrettede nye livsbegivenheder. Samtidig er der brug for ”at holde fri fra sorgen”, ved at beskæftige sig med noget, der får en til at glemme det kaos, man i øvrigt står i.
Når man ikke selv er ramt af skilsmissen, gennemgår man ikke denne proces, selvom det kan være slemt at være vidne til at hvad ens allerkæreste må igennem.
Det kan derfor være vanskeligere at give slip på de ensidige udlægninger af situationen, der mobiliseres i og omkring brydningstid. Udlægninger, der måske ovenikøbet har tjent som brikker i forsøg på at forstå en uforståelig situation. Hvordan kunne det gå så galt mellem to, der elskede hinanden?
Ved på denne måde at holde fast i de udvalgte brudstykker af sandheden, kan man komme til at holde fast i de bitre kampe, der udspiller sig umiddelbart efter bruddet.
Det kan være svært at forstå, at den ekssvigersøn, der i sidste måned blev omtalt som en egoistisk psykopat nu pludselig skal med til den kommende børnefødselsdag.
Eller den fuldstændigt ansvarsløse ekssvigerdatter nu skal have børnene med 14 dage til Mallorca.
Måske fristes man til udtrykke sin undren, verbalt eller nonverbalt.
Uanset hvordan, så er det noget der ikke gavner situationen for nogen.
Det kan godt være, at det umiddelbart giver god respons, diskret at minde sin søn eller datter om de mange kvaler, der er gået forud, for en given situation. Men det virker ikke fremmende for den helingsproces ens søn/datter gennemgår og slet ikke den nødvendige relation til den anden forælder.

Børn har antenner

Skilsmissebørnene fornemmer alt, hvad der er på spil i de voksnes verden.
Hvordan er stemningen? Hvad bliver der sagt? Hvordan lægges trygget i det, der bliver sagt?
Børn har brug for både mor og far.
Det, der bl.a. sker når mor og far bliver skilt er, at børnene som før var sammen med mor om at elske far og far om at elske mor, nu lades alene om at elske mor og far.
En udfordring, der ikke bliver nemmere, hvis barnet skal høre på, hvor dårlig en mor eller far det har.
En far, der ikke overholder aftalerne eller en mor, der påvirker barnet til at sige noget bestemt …
Det kan ske, at der forældrene imellem ryger en finke af panden, men netværket, herunder bedsteforældre, der trods alt ikke er direkte følelsesmæssigt involveret, må forsøge at holde sig neutrale.
Gemme personlige holdninger til en situation, hvor hverken børn eller børnebørn er i nærheden.
Alternativet er, i lighed med mange andre, at miste kontakten med en tidligere kær svigersøn eller datter og ikke mindst kontakt med børnebørn, fordi det er for sårbart at aflevere børnene, hvis neutraliteten er i spil.

80:20

80 % af skilsmissebørn kommer godt videre efter far og mors skilsmisse – dvs. Langt de fleste. Men stadig en stor del, der ikke gør.
Hvad er det så der gør forskellen?
Det er afgørende for børnene at forældrenes skænderier hører op og det er afgørende, at der er et netværk omkring børnene, der kan støtte op i en tid, hvor forældrene selv er for påvirkede af sorg og krise til at give børnene den ekstra omsorg, de har brug for.
Der er mange stressende faktorer forbundet med skilsmissen for børnene.
Indgribende og grundlæggende tab i et barns liv samtidig med at barnet skal forholde sig til en helt ny tilværelse bestående af nye relationer, nye omgivelser, nye relationer…
Børn skal vænne sig til konstant at savne mor eller far på skift.
En sorg, mange børn kommer til at gå alene med.
Det gør de fordi de ikke selv kommer og beder om hjælp, men forsøger at samarbejde og gøre deres for at situationen mellem mor og far ikke forværres.
Den største stressfaktor for børnene, er forældrenes vedvarende konflikter.
Børn har brug for hjælp og støtte i sorgen og lige så vel som de voksne, har de brug for at holde fri fra sorgen.

Bedsteforældre en kæmpe ressource

Der, hvor bedsteforældrene kommer ind i billedet er, at de netop kan være den oase, børnene har så hårdt brug for.
Det fristed, hvor der er konfliktfri zone. Hvor børnene kan snakke om det der er svært eller de kan lade være.
Mange børn fortæller om, hvor rart det er, at komme hjem til bedsteforældrene.
Her kan de endelig falde i søvn. Her skal de ikke gå på listefødder mellem mor og far og tænke over om de nu gør far eller mor ked af det, de siger.
Her kan de holde fri og blive ladet op til den nye hverdag, der i en periode tærer for meget.
Bedsteforældre kan være lige netop den stødpude børnene har brug for, for ikke at risikere, at en ubearbejdet sorg eller krise sætter sig spor for altid.
Ved som bedsteforældre at stille sig til rådighed som et fristed for børnebørnene har man givet sin søn eller datter tid og plads til sin sorgbearbejdning samtidig med at børnebørnene får lige nøjagtigt det de har brug for.
Det forudsætter blot at det man tilbyder er et ægte fristed, dvs. at man forholder sig som den neutrale støttende omsorgsperson, alle involverede har brug for.

BØRN OG UNGE AFDELINGER (Fagfolk)

Jeg tilbyder at tilrettelægge en workshop for din kommunes afdeling for børn og unge.

Afhængigt af den tidsmæssige ramme, vil dagen kunne indeholde input fra mig om:

 • Børns reaktioner på skilsmissen
 • Indblik i forældres samarbejdsmønstre efter skilsmissen og hjælp til håndtering heraf
 • Mægling mellem forældre
 • De juridiske aspekter af skilsmissen
 • Samspillet mellem myndighederne

Kontakt mig og jeg kan sammensætte et program efter jeres ønsker og behov.

Prisen for en halv dag/ en aften er 7.500 kr. + moms

Prisen for en hel dag er 12.000 kr. + moms.

Evalueringer fra afholdte workshops:

 • ”Viden blev tilføjet, viden blev uddybet og eksisterende viden bekræftet”
 • ”Hele vejen igennem gode, anvendelige og konkrete slides”
 • ”Gode dage med relevante inputs, vidensdeling og god undervisning. Tak for det”
 • ”Tak for super gode dage!”
 • ”Mit samlede udbytte af dagene har været indsigtsfulde og motiverende for at arbejde videre med de konfliktfyldte sager. Føler mig godt klædt på til at kunne være tydelig i positionen. Rigtig godt – Tak Birgitte”
 • ”Er blevet mere obs på, hvordan forældrene kan være forskellige steder i deres sorg over skilsmissen – hvordan den asynkrone proces gør det svært at samarbejde bagefter”
 • ”Tak for gode og brugbare redskaber – nogle inspirerende dage”

FYRAFTENSMØDE

Måske møder du og dine kollegaer familier, der går fra hinanden og beder om hjælp til at håndtere den svære situation.

Det kunne i den situation være en kæmpe fordel at kende lidt til de følelsesmæssige, juridiske og økonomiske konsekvenser af skilsmissen.

Jeg tilbyder et lille oplæg til jer på et par timer, eller hvor meget I har til rådighed om skilsmissens svære aspekter.

Vi kender alle nogle i vores familie eller omgangskreds, der oplever skilsmissen og den viden, der her formidles kan bruges både på arbejdet og privat.

Prisen for et fyraftensoplæg er 5.000 kr. + moms.