Anbringelsessager

Anbringelses-sager

ANBRINGELSESSAGER

TVANGSANBRINGELSE

Anbringelse af børn og unge

Forældre

Er du kommet i en situation, hvor kommunen overvejer at anbringe dit barn udenfor hjemmet, har du krav på gratis advokatbistand.

Det er det mest indgribende, du kan opleve som forælder og det kan være svært at overskue situationen.
Du skal derfor benytte dig af muligheden for at få professionel hjælp til at undersøge om betingelserne for anbringelsen er opfyldt.

Kommunen, der laver en indstilling til Børn- og Ungeudvalget, om de mener, at der i din sag er ”åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed og udvikling lider alvorlig skade” og at der er begrundet formodning for, at problemerne ikke kan løses under barnets fortsatte ophold i hjemmet”.

Det er Børn og Ungeudvalget, der træffer afgørelsen, efter et møde, hvor du sammen med din advokat får mulighed for at udtale dig om sagen.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen, kan sagen indbringes for Ankestyrelsen, som efter et tilsvarende møde, træffer afgørelse om, om Børn- og Ungeudvalgets afgørelse skal opretholdes.
Endeligt kan afgørelsen indbringes for Byretten.

Jeg kan som advokat hjælpe dig i alle instanser – og det er kommunen, der betaler.

Børn over 12 år

Hvis dit barn er over 12 år, har det ret til:

Gratis advokatbistand
Give sin mening til kende i spørgsmålet om anbringelsen
Klage over afgørelsen
Børn under 12 år

Hvis dit barn er under 12 år, har det ikke de nævnte rettigheder, men kan give sin mening til kende ved en børnesamtale, ligesom det har mulighed for at have en bisidder med til møder i kommunen.

Som advokat og familieterapeut kan jeg yde dit barn den bedst mulige hjælp i situationen.

SAMVÆR UNDER ANBRINGELSEN

Under anbringelsen har dit barn ret til samvær med dig som forælder og evt. andre fra netværket (Søskende, bedsteforældre, andre familiemedlemmer eller venner).

Kommunen kan dog nægte samværet, hvis det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed eller udvikling.

Kommunen kan også beslutte at gøre samværet overvåget eller støttet, hvis det er nødvendigt.

Hvis dit barn er tvangsfjernet, har både du og barnet, over 12 år, ret til gratis advokat.


“Jeg var rigtig glad for at Birgitte var så grundig og velforberedt. Birgitte gjorde et kæmpe arbejde for os.
Det betød meget at hun var så kompetent og erfaren på Familieret. Og Birgitte både var saglig og empatisk!
Jeg vil til enhver tid anbefale Birgitte. “

     – Pernille