Børn og skilsmisse

Birgitte Dejgaard

Advokat (L)
Familieret

BØRN & SKILSMISSE

Børn får ikke snakket med hinanden og der er ikke nogen automatik i, at skolen eller andre får taget sig af det barn, der rammes af forældrenes skilsmisse

Det vigtigste – og nogle gange også det sværeste i forbindelse med en skilsmisse er at finde ud af, hvad der er det bedste for børnene.

Når det kommer til børnene, er vores egne følelser dybt involveret og det kan være svært at se klart i forhold til, hvordan børnene kommer til at trives bedst efter skilsmissen.

I har sikkert de bedste intentioner, men der kan være brug for professionelle øjne ude fra, som kan være med til at finde frem til de bedste løsninger.

Fra mit arbejde som sagsbehandler i Statsforvaltningen, som leder af grupper for skilsmissebørn og familieterapeut, har jeg en omfattende erfaring med at sikre fokus på børnene.

Hvis I som forældre sammen ønsker hjælp til at finde de bedste løsninger for jeres børn, kan jeg hjælpe jer med det.

Hvis en fælles læsning ikke er mulig, kan jeg hjælpe dig som advokat i Familieretshuset og Familieretten.

HVORDAN PÅVIRKER SKILSMISSEN BØRNENE?

Halvdelen af os bliver skilt – det indebærer, at en tredjedel af danske børn er skilsmissebørn. Når der er SÅ mange, kan man nemt komme til at bagatellisere konsekvenserne for det enkelte barn.

Vi tænker måske, at børnene helt naturligt får snakket med hinanden om skilsmissen og at der måske også i skolen bliver taget hånd om barnets situation.

Sådan forholder det sig ikke!

Børn får ikke snakket med hinanden og der er ikke nogen automatik i, at skolen eller andre får taget sig af det barn, der rammes af forældrenes skilsmisse.

Det gør, at mange børn kommer til at gå rundt og føle sig ensomme og ”forkerte”, fordi ingen hjælper dem til at forstå og håndtere, det der følger med.

Det skal dog også understreges, at børn sagtens kan komme godt videre efter forældrenes skilsmisse. Men det kræver en indsats fra forældre og omgivelserne i øvrigt.

HVORDAN GIVER JEG MIT BARN DEN RIGTIGE STØTTE?

Jeg har arbejdet med skilsmissebørn gennem mere end 20 år. Min erfaring er, at det ofte børnene, der kommer i klemme i en skilsmisse – men heldigvis behøver skilsmissen ikke at sætte varige spor. Hvordan børnene kommer gennem skilsmissen afhænger blandt andet af, hvordan du som forælder håndterer situationen – og forstår at give dit barn den rigtige støtte.

Jeg havde efter min skilsmisse ikke haft kontakt med min datter gennem 6 måneder. Jeg kontaktede Birgitte Dejgaard, og min datter og jeg startede i et terapiforløb, som efter kort tid gjorde, at vi begyndte at se hinanden igen. Birgitte har en helt særlig evne til lige så stille og roligt at få lukket spøgelserne ud af skabet. Med en kombination af stor menneskelig indsigt og meget bred faglig kompetence hjalp hun mig og min familie gennem nogle meget svære måneder, hvor vi ikke havde kontakt til hinanden. Med Birgittes hjælp kom vi hurtigt back-on-track, og idag bor min datter hos mig :-). Det var med andre ord helt ufarligt at gå i terapi, og ikke mindst meget, meget virkningsfuldt. Tak for det.

     – Fraskilt far, 49 år

LÆS BOGEN

HJÆLP DIT BARN GENNEM SKILSMISSEN

Bogen “Hjælp dit barn gennem skilsmissen”
Bogen Hjælp dit barn gennem skilsmissen giver dig, de er interesseret i at forstå, hvad og hvordan børn påvirkes af skilsmissen. Samtidig kan du bruge bogen sammen med barnet, der med bogens ord og illustrationer gør det lettere for barnet at håndtere skilsmissen.

Bogen kan købes hos Saxo

bdadvokater-bog-min

BØRNENES ÅNDEHUL

HVEM HJÆLPER BØRNENE – GENNEM SKILSMISSEN?

Skilsmissen trækker ringe i vandet.

Det er ikke kun skilsmissens umiddelbare aktører, der bliver berørt.
Ofte kommer bedsteforældre til at miste kontakten til børn, svigerbørn og ikke mindst børnebørn.
Det er trist og et stort tab for alle parter!

  • Vil DU bedre kunne forstå hvad både forældre og børn går igennem i forbindelse med skilsmissen?
  • Vil DU gøre dit til at bevare den gode kontakt med dem, du holder aller mest af, og som er fanget i sorg og krise efter en skilsmisse?
  • Vil DU gerne kunne være den støtte, der er så hårdt brug for?
    Du kan booke et foredrag om emnet.

Læs her, hvad ældresagen i Esbjerg fik ud af foredraget:

”ÆldreSagen i Esbjerg har i flere år interesseret sig for vores ansvar for næste generation – herunder bedsteforældre og børnebørn. Derfor havde vi engageret Birgitte Dejgaard til at holde foredraget for os. “

“Åndehul” bedsteforældre som ressource i forbindelse med skilsmisse.
målet var at få indsigt i skilsmisse processerne og beslyse hvordan bedsteforældre kan tilbyde det åndehul, som de implicerede har brug foir.Det var en dejlig eftermiddag. 26 mennesker dukkede op – det var mennesker med forskellige interesser i forbindelse med skilsmisse.
Birgitte holdt et informativt foredrag for os – belyst med power point.
Birgitte øste af sin store erfaringspotentiale og på et klart og tydeligt sprog – modtog deltagerne hendes budskaber. Hvad kan man som bedsteforældre gøre for at støtte børnene? hvordan reagerer børnene, når de er ulykkelige, og de står midt i konflikter mellem mor og far.
Hvordan kan vi sikre at kontakten mellem bedsteforældre og børnebørn bibeholdes!Der var stor spørgelyst efter foredraget. Vi vil helt sikkert inviterer Birgitte igen . for skilsmisser er jo et kæmpe problem ikke mindst for børnene.
Vi vil gerne hermed anbefale dette foredrag. “
Hanne Meyer
Formand for ÆldreSagen i Esbjerg !

Skilsmissen trækker ringe i vandet. Det er ikke kun skilsmissens umiddelbare aktører, der bliver berørt.