Skilsmisse / bodeling

BODELING

HVIS I ER GIFT

Når I går fra hinanden skal I have delt jeres aktiver.

Er I gift, gør man hver jeres bodel op. Dvs. det, der hører til hver jeres bodel gøres op. Og I afleverer halvdelen til hinanden.
Der afleveres ikke gæld.

Har I oprettet ægtepagt om særeje, skal aktiver, der er omfattet heraf ikke deles med den anden.

I udtager som udgangspunkt hver jeres pensionsordning

Hvis den ene bliver stillet urimeligt i ringe pga den andens særeje eller pension, kan der muligvis rejses et kompensationskrav.

HVIS I IKKE ER GIFT

Hvis I ikke er gift, er der ikke en lovgivning, der afgør, at I skal dele jeres aktiver med hinanden.
I udtager hver jeres aktiver. Men efter mange års samliv, kan det være svært at afgøre hvis aktiv det er og der er også her mulighed for at rejse et kompensationskrav.

Der er ingen formkrav til bodelingen og hvis I er enige, kan I selv stå for det.

Det er bare vigtigt, at man ikke kommer til at dumme sig og senere kommer til at fortryde, at man ikke fik forholdene ordentligt undersøgt.

Kontakt mig for en drøftelse af den økonomiske del af ”skilsmissen”

HVEM SKAL TAGE BESLUTNINGER FOR DIG, DEN DAG, DU IKKE LÆNGERE SELV KAN?

Under værgemål

Vi kender nok alle eksempler på mennesker, der pga. demens eller andet ikke længere selv kan tage beslutninger og tage vare på egne forhold.
Måske er den tilstand kommet snigende over længere tid eller måske er den kommet pludseligt.

Måske er der en ægtefælle, der mere og mere tager over. Måske er der børn, svigerbørn eller andre.
For at skabe legitimation til at kunne varetage personlige og eller økonomiske forhold skal pågældende personen, der har behov for hjælpen sættes under værgemål og der beskikkes en værge gennem Statsforvaltningen.
Værgen kan være en uvildig person, som ikke på nogen måde er involveret i den han skal være værge for og som aflønnes for sit arbejde
Eller det kan være en nærtstående.
Uanset om det bliver den ene eller anden person, der beskikkes som værge, så er det ikke noget personen under værgemål selv har haft nogen indflydelse på.
Når man tænker over det, er det måske ikke ligefrem det, man drømmer om, at man bliver sat under værgemål og en person, man ikke selv har valgt, skal tage beslutninger på ens vegne.

”Ved tidligere møder i Statsforvaltningen oplevede jeg at der kun blev lyttet til mors ønsker til mit samvær med min lille datter – men så tog jeg Birgitte med, og jeg møder aldrig i Statsforvaltningen / Familieretshuset alene igen.”

     – Far til Emily, 34